Välkommen till SVERAKs ID-register för katt

Följande material tillhandahålls, självklart helt utan kostnad, till veterinär:

 • Mapp för material - ID-register för katt

 • ID-märkningsfoldrar för anmälan av katt till SVERAKs register
  Anmälningsblanketten består av två delar; en del som veterinär och kattägare undertecknar fvb till SVERAK och en del som kattägare behåller för att på ett enkelt sätt kunna hålla ordning på kattens
  ID-nummer.

 • Tatueringsnummer
  Tatueringsnummer bestående av en kombination av bokstäver och siffror, ex.vis A111A.
  Två etiketter per tatueringsnummer erhålls att klistra på ”Anmälningsblankett SVERAKs ID-register för katt”.

 • Informationsfolder ”…Tryggt för katten!”
  Informationsfolder om SVERAKs ID-register och om SVERAK som med fördel läggs ut i exempelvis väntrum.

 • Vykort med anmälningsblankett för redan ID-märkt katt
  Anmälningsblankett i form av ett A5-vykort som med fördel läggs ut i exempelvis väntrum.

 • A4- och A3-affischer
  Trevlig och lättplacerad affisch som med fördel sätts synlig för kattägare.

Har ni inte fått någon mapp...
Kontakta SVERAKs kansli så översänder vi en till er.

 

Ni missar väl inte att insända undertecknad intresseanmälan
för att på så sätt framöver få kontinuerlig information om vad som händer inom SVERAK (nya hälsoprogram, regler mm) samt senare även inloggningsuppgift till våra lösenordsskyddade sidor!

Intresseanmälan sänds per post till
SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås
eller faxas till 033-10 08 99

Många veterinärer har redan bestämt sig för samarbete - läs mer här - visst vill väl du vara en av dem?