SVERAKs ID-register - för katten!

ID-BOK + STAMBOK = ID-REGISTER FÖR KATT

SVERAKs stambok och SVERAKs ID-bok blir tillsammans SVERAKs ID-register för katt.

Kontinuerligt sker samkörning som fyller på databasen med nya registreringar och eventuella ändringar från stambok och ID-bok till ID-registret.

Publicering från SVERAKs ID-bok

När ID-intyg inkommer för katt som inte finns i SVERAKs stambok registreras uppgifter från ID-beviset i en parallell databas – SVERAKs ID-bok.  Här kan alltså finnas katter med stamnamn och med stamtavla - dock inte hämtade från SVERAK-stamboken.

OBS! I det fall kontaktperson anger att berörd katt är en raskatt kommer angiven ras att publiceras. SVERAK står dock inte som garant att katten är stambokförd (och därmed att betrakta som en raskatt) eller icke stambokförd (och därmed att betrakta som en huskatt). Raskatt som registreras i ID-bok är inte SVERAK-registrerad.

Katt som är registrerad i ID-bok markeras med * (i sista kolumnen) för att tydliggöra varifrån uppgifter är hämtade.

Publicering från SVERAKs stambok

Stamtavla för en raskatt, stambokförd av ett godkänt förbund, är ett stamträd som visar kattens bakgrund i flera generationer. SVERAKs stambok har gamla anor; den första stamtavlan med registreringsnummer 1 utfärdades 1947 och var starten till många tiotusentals stamtavlor kommande år. Varje år nyregistreras cirka 10 000 raskatter inom SVERAK.

Publicering av uppgifter rörande berörd katt från SVERAKs stambok är de uppgifter som står i stamtavlan.

Om ID-intyg inkommer från person som inte är formellt registrerad som ägare till katten i SVERAKs stambok registreras denne som kontaktperson.

Läs mer här när det gäller uppgift om ägare eller kontaktperson.

Personnummer

För att vi ska kunna hålla ID-registret uppdaterat med aktuella adresser ber vi dig att vid anmälan till ID-registret ange fullständigt personnummer.

Personnumret kommer endast att administreras internt inom SVERAK och är alltså ingen uppgift vi kommer att publicera.

 

Du måste aktivt godkänna publicering
av personuppgifter till SVERAK

 

Läs mer om Personuppgiftslagen - PUL.

Vill du tillåta publicering av uppgifter för din katt finns blankett under rubriken "Blanketter".

 

Följande uppgifter publiceras

ID-nummer
kan vara ett tatuerat ID-nummer eller microchipnummer.

Ras
det finns två begrepp; raskatt och huskatt. Läs mer om de olika raskatterna under rubriken "Om raser".

Kattens namn - Från SVERAK-stambok
Uppgiften är hämtad från SVERAKs stambok och anger kattens officiella namn. Om katten har ett stamnamn (uppfödarnamn) står det oftast före kattens egennamn. S* eller SE* före stamnamnet anger att det är ett SVERAK-stamnamn registrerat efter 1985.
Det kan förekomma andra så kallade prefix som A*, PL*, (N) - och dessa anger att det är stamnamn inregistrerade i det österrikiska, polska respektive norska förbundet.
Till vardags används sällan kattens formella namn men i alla officiella sammanhang (ID-register, utställning och liknande) används det namn som katten givits när den blev registrerad i stamboksregistret.

Kattens namn - Från ID-bok
För katt i ID-bok anges det kattnamn som kontaktpersonen angivit vid registrering.

Färg och mönster (och i vissa fall ögonfärg och svanslängd) -
Det finns en mängd olika färger och mönster på katter. I en SVERAK-stamtavla anges färg med en så kallad EMS-kod.
Det kanske kan te sig märkligt men en katt som ofta kallas grå kallar vi för blå, en beige katt för creme, en randig katt för tigré och så vidare.

Kön
Här finns förstås bara två val att göra; hane eller hona. Vi har valt att inte publicera uppgift om katten är kastrerad eller inte.

Född
Födelseår anges och i det fall uppgift saknas är fältet blankt.

Pälslängd
I allmänhet pratas om långhår och korthår - självklart med tanke på om katten har lång eller kort päls. För att underlätta för den som söker katt i SVERAKs ID-register har vi valt att lägga dessa kriterier; långhår eller korthår även om det i den aktiva kattvärlden används annan indelning för här delas raserna in i fyra så kallade kategorier. Läs mer om de olika kategorierna under rubriken "Om raser".

Ort
Även om personuppgifter ej publiceras anges ägarens eller kontaktpersonens bostadsort.

Om person aktivt godkänt publicering

Namn, adress mm till kontaktperson/ägare
För katt som endast är registrerad i ID-bok anges endast kontaktperson.

För katt som är registrerad i stamboksregistret är kontaktperson en uppgift som är skapad enbart för ID-registret och innebär att formell ägarändring inte inkommit. Enligt SVERAKs regler ska besked om ägare insändas för varje överlåten katt. Både uppfödare/tidigare registrerad ägare samt ny ägare ska underteckna ägarändringsintyget som sedan insänds till SVERAKs kansli.

Uppgift om registrerad ägare, hämtad från SVERAKs stambok, innebär att formell ägarändring är insänd och registrerad av SVERAK.

Medlem i SVERAK-klubben
SVERAK-klubbar finns i hela Sverige. Vi har valt att publicera vilken klubb kontaktperson/ägare är medlem i för att i förekommande fall kunna underlätta kontakt med person där katten enligt uppgift är boende. Läs mer om de olika SVERAK-klubbarna här.

© copyright SVERAK www.sverak.se