För katten - du har väl ID-märkt din katt?

Har du huskatt? Har du raskatt?

Är du medlem i en SVERAK-klubb eller inte medlem alls?

Registrera din katt GRATIS i SVERAKs ID-register som är öppet för ALLA katter och kattägare!

Chipmärkning och tatuering

Chipmärkning

Chipmärkning går till på ungefär samma sätt som en vaccination. Märkningen utförs av veterinär eller av någon som genomgått för ändamålet godkänd utbildning.

Först kontrolleras, med en avläsare, att katten inte redan är chipmärkt. Före injektion testavläses det nya chipet, för att säkerställa att det är läsbart. Därefter injiceras chipet (som inte är större än en pennspets) under kattens hud - oftast mellan skulderbladen. Därefter avläses chipet en gång till för att kontrollera numret.

Tatuering

Tatuering av ID-nummer sker oftast i kattens vänstra öra. Vanligtvis består det tatuerade ID-numret av fyra till sex tecken - bokstäver och siffror i kombination.

Från 2009-01-01 får tatuering av ID-nummer endast utföras av veterinär och under förutsättning att katten är sövd, har fått bedövning eller sedering (lugnande medel).

Har du tidigare ID-märkt din katt med tatuering som nu är näst intill oläslig? Vi rekommenderar att du märker om den - företrädesvis med microchip - eftersom målet med att ha katten ID-märkt är att göra identifiering möjlig.

Plus och minus

En fördel med tatuering är att alla lätt kan se att katten är ID-märkt (siffror och bokstäver i kattens öra) medan en nackdel är att koden kan bli svårtolkad när tatueringen blir gammal.

En fördel med chipmärkning är att ID-numret går att läsa med en speciell avläsare medan en nackdel är att en lekman inte kan se att katten är ID-märkt bara genom att titta på katten.

Avläsare

Microchip avläses med en speciell avläsare.

Veterinär, utbildad chipmärkare, polisstation - detta är några av de ställen som har tillgång till chipläsare. Dessutom har samtliga SVERAK-klubbar (som var medlemmar år 2002) från förbundet erhållit en avläsare, som läser alla ISO-chip.

ID-nummer i SVERAKs register

ID-märkning är ett led i att stärka kattens status i samhället och Kattförbundet SVERAK har i många år haft som målsättning att alla katter - inte bara raskatter - ska ID-märkas.

För enskilda medlemmar inom SVERAK har det sedan 2003 varit krav om ID-märkning av katt som ställs ut eller används i avel och sedan 1 januari 2009 ska katt inom SVERAK vara ID-märkt vid överlåtelse.

Hela tiden utökas antalet ID-nummer i vårt ID-register

- DU OCH DIN KATT ÄR VÄL OCKSÅ MED? -

och förhoppningen är att alla katter ska vara ID-märkta och på så sätt få lättare att hitta hem!

Mer information om registret, hur du registrerar med mera finns under andra rubriker på denna sida - välkommen till SVERAKs ID-register för katt!

 

© copyright SVERAK www.sverak.se