SVERAKs ID-register

Kattförbundet SVERAK har, sedan förbundet bildades 1955, på olika sätt arbetat för att stärka kattens status i samhället - och sedan länge har vi ansett att ID-märkning är ett av dessa sätt. Målet är att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att arbeta för samtliga katters väl och ve, att sommarkatten inte längre behöver gå ett okänt öde till mötes och att vi genom ID-märkning och registrering i vårt ID-register kan återfinna ägare till katt.

» Sök katt i vårt ID-register (Sökning sker på ID-nr)

OBS! att alla uppgifter som registreras i SVERAKs ID-register alltid är tillgängliga för myndigheter, såsom polis, tull, Jordbruksverket, m.fl. Detta för att uppfylla syftet med registret som är att tillhandahålla ägaruppgifter på katter där man av olika anledningar behöver identifiera ägare.

Mer info på sverak.se (Öppnas i nytt fönster)
  • Anmäl huskatt online
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Hitta blanketter
  • m.m.